30 Eylül Konya CNG ihalesi

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2020


Bu ihalenin konusu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 08.06.2017 tarih ve 7110-7 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” isimli düzenleme uyarınca, Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. (bundan böyle ENERYA olarak anılacaktır) lisans bölgesi içinde yer alan belirtilen ilçelerin dağıtım şebekelerinin LNG/CNG ile beslenmesi ve bu yöntemle dağıtım faaliyetinde bulunması amacıyla üçüncü kişilerden, bedeli mukabilinde LNG /CNG alımı yapılmasıdır.

CNG İDARİ ŞARTNAME 

CNG İHALE İLANI 

CNG TEKNİK ŞARTNAME

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

ÖRNEK BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU

TASLAK CNG  ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ