30 Eylül Konya LNG ihalesi

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2020


Bu ihalenin konusu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 08.06.2017 tarih ve 7110-7 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” isimli düzenleme uyarınca, Enerya Konya Gaz Dağıtım A.Ş. (bundan böyle ENERYA olarak anılacaktır) lisans bölgesi içinde yer alan belirtilen ilçelerin dağıtım şebekelerinin LNG/CNG ile beslenmesi ve bu yöntemle dağıtım faaliyetinde bulunması amacıyla üçüncü kişilerden, bedeli mukabilinde LNG /CNG alımı yapılmasıdır.

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

KESİN TEMİNAT MEKTUBU

KONYA_LNG_ALIM_IHALESI_IDARI_SARTNAME_2020_2021 (Cihanbeyli)

KONYA_LNG_ALIM_IHALESI_TEKNIK_SARTNAME_2020_2021 (Cihanbeyli)

KONYA_LNG_IHALE_ILANI (Cihanbeyli)

KONYA_LNG_SOZLESME_TASLAGI (cihanbeyli)

ÖRNEK BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU