ERZINCAN LNG ALIM İHALESİ

Yayınlanma Tarihi: 29.05.2020


Bu ihalenin konusu, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 08.06.2017 tarih ve 7110-7 sayılı Kararı ile kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunan “Doğal Gaz Dağıtım Şebekesinin Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) veya Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) İle Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” isimli düzenleme uyarınca, Enerya Erzincan Gaz Dağıtım A.Ş. (bundan böyle ENERYA olarak anılacaktır) lisans bölgesi içinde yer alan Çayırlı, Tercan, İliç ve Altınbaşak şehirlerinin dağıtım şebekelerinin LNG ile beslenmesi ve bu yöntemle dağıtım faaliyetinde bulunması amacıyla üçüncü kişilerden, bedeli mukabilinde LNG alımı yapılmasıdır.

ERZİNCAN LNG ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME 2020-2021

ERZİNCAN LNG ALIM İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME 2020-2021

ERZİNCAN LNG İHALE İLANI

ERZİNCAN LNG SÖZLEŞME TASLAĞI