Erzincan LNG alım ihalesi Duyurusu

Yayınlanma Tarihi: 02.04.2019


Şirketimizin 2019-2020 dönemine ilişkin olarak satın alacağı Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) alımı ihalesi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 7110-7 ve 7364 sayılı kararlarındaki esaslar dahilinde Kapalı zarf ve Açık Eksiltme Usulü ile yapılacaktır.

ERZİNCAN LNG alım ihalesi idari şartname

ERZİNCAN LNG alım ihalesi sözleşme

ERZİNCAN LNG ihale ilanı

ERZİNCAN LNG geçici teminat

ERZİNCAN LNG teklif formu

ERZİNCAN LNG teknik şartname