Eğitim ve Gelişim / Enerya Kampüs

Bizim için bilgi, paylaştıkça çoğalan ve onun kıymetini bilen zihinlerde yeni formlar kazanan bir mücevherdir. Eğitim ise bu gelişimi sağlayan sınırsız bir kaynaktır.

Tüm insan kaynakları uygulamalarında olduğu üzere eğitim-gelişim faaliyetleri de Enerya’nın stratejik hedefleri ve öncelikleri ile ilişkilendirilir. Mevcut ve gelecekteki organizasyonel ve bireysel gereksinimler dikkate alınır.  Çalışanların fonksiyonel, yönetsel, teknik, kişisel gelişme gereksinimleri bu doğrultuda belirlenir.

Eğitim programları kurumsal hedef ve öncelikler ile kişisel gereksinimler gözetilerek, içerik, kapsam ve sunuş yöntemleri açısından Enerya kimliğine özgü olarak tasarlanır.

KAMPÜSTEN FOTOĞRAFLAR

...