Performans ve Ücret Yönetimi

Şirket hedeflerinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi, ortak hedefe ulaşmak için işyerimizde yüksek performans kültürünün yaratılması, şirketimizin başarısı için en önemli unsurlardır. 

Performans yönetim sistemimiz, bireysel performansları açık ve tarafsız bir şekilde değerlendirebilmek için geliştirilmiştir.  

Bu sistem diğer İnsan Kaynakları uygulamaları ile birlikte, Enerya portal üzerinden online ortamda yürütülmektedir. Tüm çalışanlarımız bu sistemin ve sürecin sahibidir.  

Performans yönetim sistemimiz, hedef belirleme, ara dönem değerlendirme, 360 derece yetkinlik değerlendirme ve yılsonu değerlendirme süreçlerinden oluşur.                      

ÜCRET ve YAN HAKLAR

Temel hedefimiz şirket içerisinde adil ve başarılı bir ücretlendirme sisteminin devamlılığını sağlamak ve sektörel dengeyi korumaktır. Yapılan işin zorluk derecesi, çalışanın sorumluluk seviyesi ve performansı, iç dengeyi sağlamak için temel alınan belirleyici unsurlardır. Dış denge ise pazar hareketleri ve alım gücündeki değişiklikler göz önünde bulundurularak sağlanır.  

Ücret Yönetimi içinde kademe sistemi esastır. Kademeler, yapılan iş değerlendirmeleri neticesinde belirlenir. İş değerlendirmelerinde unvan ve kişiden bağımsız, sadece pozisyon ve sorumlulukların dikkate alındığı uluslararası bir sistem kullanılmaktadır.  

İş değerlendirmelerinden sonra ücret politikası belirlenir.  Piyasa araştırmaları ile ücret piyasaları yakından takip edilerek rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanır. 

Ücret politikasının bir bileşeni olarak, çalışanlarımıza kademeleri doğrultusunda çeşitli yan haklar sunulmaktadır.