Adım adım abonelik

Apartman yönetim kurulu tarafından kat maliklerinin %51 oy çokluğu ile doğal gaza geçiş kararı alınır.

7 ve daha az daire ve iş yeri olan apartmanlar için karar beyanı dilekçesi gerekir. Karar beyanı dilekçe örneği için tıklayınız.

8 ve daha fazla daire ve iş yeri olan apartmanlarda karar defteri fotokopisi gerekir. (Karar defterinin noter onaylı olması gerekmektedir.)

Gerekli evraklar

Karar Defteri/Beyanı (binadaki ilk başvuru sırasında gerekli belgedir, karar defterinin noter onaylı olması gerekmektedir.)
Yapı Ruhsat (olmadığı durumlarda Emlak Beyannamesi)
Kimlik

Başvuru belgeleriyle birlikte Müşteri Hizmetleri Merkezleri’ne gelerek abonelik başvurusu yapılır.

Bir defaya mahsus Abone Bağlantı Bedeli* ödenir.

EPDK Tarafından Belirlenen 2019 Abone Bağlantı Bedelleri;
200 m2 kapalı alana kadar 594 TL + KDV,
200 2'yi aşan her 100 m2 için 516 TL + KDV’dir.
*Abone bağlantı bedeli, bağımsız birim sayısına (BBS) göre hesaplanır.
BBS=Bağımsız Birim Sayısı: 200 m2'ye kadar olan kapalı alanlar için 1 BBS, sonraki her 100 m2 için ek olarak 1 BBS hesaplanır.

Abone, tesisat dönüşümü ve işlemleri için sertifikalı firmayla Dönüşüm Sözleşmesi imzalar. Güncel Sertifikalı firma listesi için tıklayınız

Sertifikalı firma, Enerya’ya dönüşümünü yapacağı dairenin projesini sunar.

Enerya projeyi onayladıktan sonra sertifikalı firma tesisat dönüşümünü gerçekleştirir. (Sertifikalı firma ile yapılan sözleşmenin ve sözleşme ile aynı bedelli sigorta poliçesinin birer kopyasının abone tarafından saklanması gerekir)

Abonelik sözleşmesi süreci

Bireysel kullanım için (Konutlar):
Doğal gaz kullanacak kişinin kimliği

Bireysel kullanım için (Ticarethaneler):
Yetkili kişi kimlik beyanı
Firma kaşesi
İmza sirküleri
Vergi levhası fotokopisi

Merkezi kullanım için (Konutlar):
Karar Defteri (Apartman yetkili kişisinin tespiti için)

Merkezi kullanım için (Ticarethaneler):
Yetkili kişi kimlik beyanı
Firma kaşesi
İmza sirküleri
Vergi levhası fotokopisi

Başvuru belgeleriyle birlikte Müşteri Hizmetleri Merkezleri’ne gelerek abonelik sözleşmesi yapılır.

Güvence Bedeli* ödenir,
EPDK Tarafından Belirlenen 2019 Güvence Bedelleri*;
Bireysel kullanımda kombi için: 510 TL
Merkezî kullanımda ısınma için: 455 TL x BBS
Doğal gaz sobası kullanımı için: 455 TL / Konut
Ocak (27 TL)
Şofben (55 TL)
*Güvence Bedeli: Tesisat projesinin onayından sonra, dairede oturacak kişi tarafından ödenen ve sözleşme feshedilirken geri alınabilen depozito bedelidir.
Yukarıdaki tutarlarda DV(damga vergisi) hariçtir.